Start Årets Sesong Sesong Arkiv Nyheter Klubbhistorie Viggohytten Linkar

Viggo historie frå 1915 til 1950

Sportsklubben Viggo feira i 2005 sitt 90-års jubileum. Klubben vart stiftet 4.mai 1915 av ein guttegjeng på Nordnes. I forbindelse med klubbens 35-årsjubileum i 1950 vart det laga ei spesial utgave av medlemsbladet ”Viggogutten” som oppsummerte historien fram til det tidspunktet i klubbens historie. Denne spesial utgava vil no bli publisert for web slik at alle spelarar, både tidlegare og noverande, og andre interessert i klubben kan få eit innblikk i den rike historia til 90års jubilanten.

Bildet til høgre viser området omkring stiftelses staden til Sportsklubben Viggo.

Første del av historien er no klar her....

   

 

Copyright 2015 www.skviggo.com - webansvarlig: ove@skviggo.com